Polityka prywatności

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • kod odpowiedzi http,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu internetowego. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal internetowy.

 

Mechanizm Cookies w portalu internetowym

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie

Cel zapisania

symfony

Przechowuje informację o sesji danego użytkownika

visit_counter

Zapamiętuje czy licznik odwiedzin zliczył tego użytkownika

cookies_accepted

Zapamiętuje czy użytkownik zamknął informację o plikach cookie

_gid

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryn.

_ga

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.

 

_gat_gtag

Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (szybkości żądań ograniczenia przepustowości).

 

_fbp

Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych

 

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Newsletter

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od redakcji naszego portalu internetowego.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu formularza rejestracji. Umożliwia on potwierdzenie rejestracji jako subskrybenta newslettera oraz usunięcie z listy subskrybentów.

Odbiorca informacji wysyłanej za pomocą newslettera otrzymuje na skrzynkę pocztową informację, zawierającą najnowsze informacje, zamieszczone w portalu internetowym. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową portalu internetowego, na której odbiorca ma możliwość zapoznania się z pełną treścią informacji. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji.

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Z uwagi na wielostronową budowę naszego portalu (tzw. multisite), adresy e-mail przekazywane do newslettra mogą być zbierane i wykorzystywane w obrębie poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, które wchodzą w skład naszego portalu. 

Do stron wchodzących w skład portalu należą:

 • Oficjalny portal Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (www.naklo.pl).
 • Muzeum Ziemi Krajeńskiej (muzeum.naklo.pl).
 • Nakielski Ośrodek Kultury (nok.naklo.pl).
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (biblioteka-naklo.pl).
 • Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji (zoor.gmina-naklo.pl).
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (mgops.gmina- naklo.pl).
 • Nakielski Sport (nakielskisport.pl).
 • Nadnotecki Park Przemysłowy (nadnoteckiparkprzemyslowy.pl).
 • Konwent Burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego (konwent.gmina- naklo.pl).
 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (kryzys.gmina-naklo.pl).
 • Straż Miejska (strazmiejska.gmina-naklo.pl).
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle (sp2.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle (zsp3.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle (zsp4.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny. w Paterku (zsppaterek.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach (zsppotulice.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (zspslesin.gmina-naklo.pl).
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie (zspwystep.gmina-naklo.pl).
 • Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią (przedszkole2.gmina-naklo.pl).
 • Szkoła Muzyczna w Nakle (szkolamuzyczna.gmina-naklo.pl)
   

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.