Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, iż dla Państwa wygody w Wypożyczalni książek przy ul. Dąbrowskiego 20 uruchomiliśmy możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą.
Pożegnanie Dyrektor Grażyny Ozgi
28.01.2019 Jolanta Dąbrowska 867
grafika

25 stycznia 2019 r. pożegnała się z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną Pani Dyrektor Grażyna Ozga, przechodząc na emeryturę.

 

Na przestrzeni ponad 70-letniej historii nakielskiej książnicy, poświęcając jej 40 lat pracy, w tym 36 na stanowisku dyrektora, Pani Grażyna odegrała znamienną rolę w jej rozwoju. Przyczyniła się do rozkwitu nakielskiej biblioteki, dzięki czemu jest ona tętniącym życiem centrum kultury.

 

 

 

W zarządzanych przez siebie placówkach podejmowała działania zmierzające do przekształcenia je w  nowoczesne instytucje biblioteczne. Proces ich zmian realizowany był m.in. poprzez komputeryzację procesów bibliotecznych, stworzenie możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu, dostosowywanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej, utworzenie elektronicznych katalogów i baz informacyjnych. Pod kierownictwem Pani Grażyny Ozgi nakielska książnica wraz z filiami pełniła nie tylko funkcje tradycyjnie przypisane bibliotekom, była też miejscami przyjaznych spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym. W ich programie były spotkania ph. „Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego” oraz wystawy „Moje fascynacje”, których celem była promocja miasta i powiatu poprzez jego mieszkańców, tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku regionu, jako miejsca skupiającego ludzi posiadających pasje. To właśnie dla ludzi z pasją, zainteresowanych rękodziełem powstały  biblioteczne kluby „Zręczne ręce” w Nakle  oraz „Kreatywny kącik” w filii w Paterku. Warto wspomnieć, że 2004 r. Pani Grażyna Ozga była inicjatorką i współorganizatorką Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, które przez kolejnych 10 lat organizowane były we współpracy z parafią św. Stanisława B.M w Nakle nad Notecią. Natomiast w ramach partnerstwa z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło nad Notecią  Biblioteka pod jej kierownictwem prowadziła działania zmierzające do podtrzymywania i upowszechniania  wiedzy m.in. o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 na Krajnie i Pałukach.

Swoją ofertę kulturalną  Biblioteka kierowała również do miłośników literatury  organizując spotkania autorskie,  koncerty i spektakle poetyckie, w pięciu filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki promujące współczesną literaturę i jej twórców. W bibliotece odbywały się też cykliczne  wykłady dla czytelników zainteresowanych historią, muzyką oraz sztuką, a młodzież mogła realizować swoje pasje uczestnicząc w warsztatach teatralnych, konkursach recytatorskich i spotkaniach z podróżnikami promującymi tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą.  

Natomiast  do osób w wieku 50+ adresowane były warsztaty komputerowe, podczas  których  uczestnicy poznawali ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów internetu i zastosowań nowoczesnych  technologii.

Wiele działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa, kultury i edukacji, w  placówkach kierowanych przez Panią Grażynę Ozgę, adresowanych było do najmłodszych czytelników.

We współpracy ze szkołami i przedszkolami  systematycznie organizowano lekcje  biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia literackie, plastyczne, komputerowe i świetlicowe, konkursy oraz spotkania autorskie. Corocznie przygotowywany był cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w organizację których aktywnie włączały się czy to Koła Gospodyń Wiejskich czy też Rady Sołeckie.

Poprzez zróżnicowaną ofertę programową Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle kierowana przez Panią Grażynę Ozgę  pobudzała aktywność kulturalną mieszkańców gminy i powiatu, umożliwiała im poszerzanie wiedzy i zapewniała miłe spędzanie wolnego czasu. Dzięki temu zyskała uznanie w środowisku i liczne grono przyjaciół czynnie wspierających jej działalność.

Za swe osiągnięcia zawodowe Pani Grażyna Ozga była wielokrotnie nagradzana przez władze gminne, powiatowe i  wojewódzkie, a w 2002 r. przez Ministra Kultury i Sztuki została wyróżniona honorową odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Za wieloletnią pracę Pani Dyrektor podziękowali m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Tomasz Angielczyk, Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, Wicestarosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska, Zastępca Dyrektora WiMBP w Bydgoszczy Danuta Kaczmarek, Prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski, dyrektorzy bibliotek publicznych powiatu nakielskiego Ilona Kurdelska, Mirosław Rzeszowski, Joanna Brzozowska, przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet Barbara Strzelewicz i Angelika Strzelewicz-Kosmalska oraz pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle.

 

Życzymy Pani Dyrektor dobrego zdrowia, pomyślności i satysfakcji z życia.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
katalog online.jpg
ebooki.jpg
godziny otwarcia bibliotek.jpg
co gdzie kiedy.jpg
720.jpg
książka na telefon3.jpg
zaproponuj zakup4.jpg
blechacz.jpg
regionalia.jpg
facebook.jpg
polona.jpg
w bibliotece.jpg
bm pri pcz.jpg
pzb.jpg
visa.jpg