Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, iż dla Państwa wygody w Wypożyczalni książek przy ul. Dąbrowskiego 20 uruchomiliśmy możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą.
Zapraszamy do konkursu „Nakło kredką malowane”
13.09.2019 Redaktor 96
grafika

Regulamin konkursu plastycznego „Nakło kredką malowane”

 

Konkurs organizowany jest z okazji 720- lecia nadania Nakłu nad Notecią Praw Miejskich.

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Nakło nad Notecią.
 • Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna- Filia Dziecięca w Nakle nad Notecią przy ul. Bartkowskiego 1.

 

 

Cele konkursu:

 1.  Promowanie wiedzy na temat naszego miasta. 
 2.  Umożliwienie uczestnikom Konkursu rozwoju kreatywności oraz umiejętności plastycznych.
 3.  Zwrócenie uwagi na zabytkowy aspekt naszego miasta i regionu.
 4.  Zaakcentowanie i uczczenie 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią.

 

Regulamin Konkursu:

 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
 • Przedmiotem Konkursu jest plastyczne przedstawienie dowolnie wybranego zabytku znajdującego się w naszej miejscowości, krajobrazu pięknej Doliny Noteci oraz innych ciekawych miejsc będących na co dzień elementem naszego środowiska.
 • Prace mogą być wykonane techniką dowolną poza fotografią i grafiką komputerową.
 • Format pracy A4.
 • W Konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 • Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu w lokalnych mediach.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność PiMBP w Nakle nad Notecią.
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, a tym samym z jego dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w metryczce przez PiMBP w Nakle nad Notecią w celu realizacji i promocji Konkursu- zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto wiąże się ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecka na utrwalenie podczas rozstrzygnięcia konkursu wizerunku dziecka oraz jego wykorzystanie w celu informacji i promocji dotyczącej przeprowadzonego konkursu.

 

 

Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest dołączenie następujących danych:

 

 1. Tytuł pracy – co przedstawia.
 2. Imię i nazwisko autora.
 3. Klasa – wiek i szkoła.
 4. Nr telefonu umożliwiający kontakt z autorem lub opiekunem.

 

Prace będą ocenianie w 2 kategoriach wiekowych:

 

 • klasy I- IV
 • klasy V- VIII

 

Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu:

 • Wszystkie prace podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – klasy od I – IV
  • Kategoria II – klasy od V – VIII
 • Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni 3 zwycięzców.
 • Jury może przyznać także wyróżnienia.
 • O decyzji i wręczeniu nagród Jury nagrodzone i wyróżnione osoby powiadomi telefonicznie.

 

 

Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Dziecięcej przy ul. Bartkowskiego 1 w Nakle nad Notecią do dnia 15 października 2019 roku.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator:

PiMBP – Filia Dziecięca, ul. Bartkowskiego 1, Nakło nad Notecią, tel. 525545003.

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
katalog online.jpg
ebooki.jpg
godziny otwarcia bibliotek.jpg
co gdzie kiedy.jpg
720.jpg
książka na telefon3.jpg
zaproponuj zakup4.jpg
blechacz.jpg
regionalia.jpg
facebook.jpg
polona.jpg
w bibliotece.jpg
bm pri pcz.jpg
pzb.jpg
visa.jpg