Pożegnanie Dyrektor Grażyny Ozgi
28.01.2019 Jolanta Dąbrowska 204
grafika

25 stycznia 2019 r. pożegnała się z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną Pani Dyrektor Grażyna Ozga, przechodząc na emeryturę.

 

Na przestrzeni ponad 70-letniej historii nakielskiej książnicy, poświęcając jej 40 lat pracy, w tym 36 na stanowisku dyrektora, Pani Grażyna odegrała znamienną rolę w jej rozwoju. Przyczyniła się do rozkwitu nakielskiej biblioteki, dzięki czemu jest ona tętniącym życiem centrum kultury.

 

 

 

W zarządzanych przez siebie placówkach podejmowała działania zmierzające do przekształcenia je w  nowoczesne instytucje biblioteczne. Proces ich zmian realizowany był m.in. poprzez komputeryzację procesów bibliotecznych, stworzenie możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu, dostosowywanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej, utworzenie elektronicznych katalogów i baz informacyjnych. Pod kierownictwem Pani Grażyny Ozgi nakielska książnica wraz z filiami pełniła nie tylko funkcje tradycyjnie przypisane bibliotekom, była też miejscami przyjaznych spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym. W ich programie były spotkania ph. „Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego” oraz wystawy „Moje fascynacje”, których celem była promocja miasta i powiatu poprzez jego mieszkańców, tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku regionu, jako miejsca skupiającego ludzi posiadających pasje. To właśnie dla ludzi z pasją, zainteresowanych rękodziełem powstały  biblioteczne kluby „Zręczne ręce” w Nakle  oraz „Kreatywny kącik” w filii w Paterku. Warto wspomnieć, że 2004 r. Pani Grażyna Ozga była inicjatorką i współorganizatorką Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, które przez kolejnych 10 lat organizowane były we współpracy z parafią św. Stanisława B.M w Nakle nad Notecią. Natomiast w ramach partnerstwa z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło nad Notecią  Biblioteka pod jej kierownictwem prowadziła działania zmierzające do podtrzymywania i upowszechniania  wiedzy m.in. o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 na Krajnie i Pałukach.

Swoją ofertę kulturalną  Biblioteka kierowała również do miłośników literatury  organizując spotkania autorskie,  koncerty i spektakle poetyckie, w pięciu filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki promujące współczesną literaturę i jej twórców. W bibliotece odbywały się też cykliczne  wykłady dla czytelników zainteresowanych historią, muzyką oraz sztuką, a młodzież mogła realizować swoje pasje uczestnicząc w warsztatach teatralnych, konkursach recytatorskich i spotkaniach z podróżnikami promującymi tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą.  

Natomiast  do osób w wieku 50+ adresowane były warsztaty komputerowe, podczas  których  uczestnicy poznawali ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów internetu i zastosowań nowoczesnych  technologii.

Wiele działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa, kultury i edukacji, w  placówkach kierowanych przez Panią Grażynę Ozgę, adresowanych było do najmłodszych czytelników.

We współpracy ze szkołami i przedszkolami  systematycznie organizowano lekcje  biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia literackie, plastyczne, komputerowe i świetlicowe, konkursy oraz spotkania autorskie. Corocznie przygotowywany był cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w organizację których aktywnie włączały się czy to Koła Gospodyń Wiejskich czy też Rady Sołeckie.

Poprzez zróżnicowaną ofertę programową Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle kierowana przez Panią Grażynę Ozgę  pobudzała aktywność kulturalną mieszkańców gminy i powiatu, umożliwiała im poszerzanie wiedzy i zapewniała miłe spędzanie wolnego czasu. Dzięki temu zyskała uznanie w środowisku i liczne grono przyjaciół czynnie wspierających jej działalność.

Za swe osiągnięcia zawodowe Pani Grażyna Ozga była wielokrotnie nagradzana przez władze gminne, powiatowe i  wojewódzkie, a w 2002 r. przez Ministra Kultury i Sztuki została wyróżniona honorową odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Za wieloletnią pracę Pani Dyrektor podziękowali m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Tomasz Angielczyk, Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, Wicestarosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska, Zastępca Dyrektora WiMBP w Bydgoszczy Danuta Kaczmarek, Prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski, dyrektorzy bibliotek publicznych powiatu nakielskiego Ilona Kurdelska, Mirosław Rzeszowski, Joanna Brzozowska, przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet Barbara Strzelewicz i Angelika Strzelewicz-Kosmalska oraz pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle.

 

Życzymy Pani Dyrektor dobrego zdrowia, pomyślności i satysfakcji z życia.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
katalog online.jpg
ebooki.jpg
godziny otwarcia bibliotek.jpg
co gdzie kiedy.jpg
książka na telefon3.jpg
zaproponuj zakup4.jpg
blechacz.jpg
regionalia.jpg
facebook.jpg
polona.jpg
w bibliotece.jpg
bm pri pcz.jpg
pzb.jpg